Misja i wartości

Nasz firma od lat zajmuje się dostarczaniem wysokiej jakości rozrywki i pomocy domowej za sprawą najwyższej klasy urządzeń audio-video oraz AGD.

Realizujemy naszą misję poprzez rzetelną współpracę z partnerami handlowymi, przy współudziale których wprowadzamy do sprzedaży coraz nowocześniejsze rozwiązania dla domu.

Wartości biznesowe i etyczne którymi się kierujemy wypełniając misję:

Zasada „fair play”
Fair Play jest podstawową zasadą, którą kierujemy się w swojej działalności. Zasada ta jest stosowana wobec partnerów handlowych, konkurentów, dostawców, kooperantów, klientów, pracowników, akcjonariuszy i innych interesariuszy przedsiębiorstwa.

Zaufanie do partnerów handlowych
W swojej działalności kierujemy się zaufaniem do partnerów handlowych, zarówno dostawców jak i odbiorców. Nasze zaufanie wyrażamy poprzez dążenie do ułożenia długoterminowej, rzetelnej i wzajemnie lojalnej współpracy opartej na realizacji obopólnych korzyści.

Szacunek dla klientów
Dostarczając wysokiej jakości urządzenia i produkty z branży RTV i AGD wyraża szacunek dla pracy i wysiłków klientów, poniesionych na ich nabycie. Nasz szacunek dla klientów osiągamy poprzez budowanie rzeczywistego, trwałego i silnego zadowolenia klientów z dostarczanych przez nas urządzeń oraz poprzez zapewnienie skutecznego systemu obsługi.

Postawa etyczna
We wszystkich naszych działaniach dbamy o zachowanie podstawowych wartości etycznych i uznanie zobowiązań wobec wszystkich zainteresowanych działalnością firmy.

Poszanowanie dla prawa
Nasze działania charakteryzują się pełnym poszanowaniem dla prawa, ustanowionego przez demokratycznie powołane władze lokalne, regionalne, ogólnokrajowe oraz Unii Europejskiej.

Odpowiedzialność i kompetencja
Dostarczając produkty wysokiej jakości zawsze można liczyć na wysoki poziom naszej odpowiedzialności i kompetencji.

Budowa zaangażowania, wzajemnej pomocy i koncentracja na realizacji misji przedsiębiorstwa.
Wszyscy nasi pracownicy dołożą osobistych i poważnych starań, aby ich stopień zaangażowania, wzajemnej pomocy i współpracy pozwolił na realizację misji przedsiębiorstwa.

Równe szanse i docenienie wysiłków
Nasza firma zapewnia równe szanse wszystkim pracownikom oraz docenia zaangażowanie i wysiłek pracowników na rzecz realizacji celów i misji.

Dobro otaczających nas ludzi
Realizując swoją misję, kierujemy się w swojej działalności również dobrem społeczności lokalnej.