Kontakt

DSV
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

NIP: 584 020 15 13 Regon: 190495971 KRS: 0000492303 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy. Kapitał podstawowy: 500.000,00 PLN wpłacony w całości. BDO: 000003574

Siedziba firmy

Plac Kaszubski 8
81-350 Gdynia
Tel.: (+48) 58 661 28 00
Fax: (+48) 58 661 44 70

Biuro handlowe

ul. Biały Kamień 3
02-593 Warszawa
Tel.: (+48) 22 305 82 00
Fax: (+48) 22 305 82 09