Kontakt

DSV
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

NIP: 584 020 15 13 Regon: 190495971 KRS: 0000492303 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy. Kapitał podstawowy: 500.000,00 PLN wpłacony w całości. BDO: 000003574

 

Siedziba Firmy:
Plac Kaszubski 8
81-350 Gdynia
Tel.: (+48) 58 661 28 00
Fax: (+48) 58 661 44 70
sekretariat@dsv.com.pl
Biuro Handlowe:
ul. Biały Kamień 3
02-593 Warszawa
Tel.: (+48) 22 305 82 00
Fax: (+48) 22 305 82 09
warszawa@dsv.com.pl
agd@dsv.com.pl

 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w powyższym formularzu przez DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdyni, Plac Kaszubski 8, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku – Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492303 (dalej jako Administrator) w celu nawiązania kontaktu i prowadzenia korespondencji w każdej formie.

W wykonaniu obowiązków nałożonych przez RODO Administrator niniejszym przekazuje następujące informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

  1. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą na podstawie odrębnie udzielonej przez Ciebie zgody (art.6 ust.1 lit.a RODO) celu nawiązania kontaktu i prowadzenia korespondencji w każdej formie.
  2. Masz prawo do cofnięcia każdej udzielonej Administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na legalnie dokonane przetwarzanie na podstawie zgody przed tym cofnięciem, ale uniemożliwi prowadzenia dalszej korespondencji pomiędzy Tobą a Administratorem.
  3. Twoje dane osobowe mogą być przekazane Poczcie Polskiej lub współpracującym z Administratorem firmom kurierskim w celu umożliwienia doręczenia korespondencji wysyłanej za pośrednictwem tych podmiotów.
  4. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w okresie w jakim jest to potrzebne do prowadzenia korespondencji.
  5. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Masz prawo do wniesienia skargi na Administratora lub czynności przetwarzania Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeśli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.