Drodzy Partnerzy,

Pod koniec zeszłego tygodnia dowiedzieliśmy się, że Onkyo Home Entertainment Corporation (OHE) złożył wniosek o ochronę upadłościową w Osace w Japonii dla dwóch swoich spółek zależnych.

W ubiegłym roku Premium Audio Company i Sharp nabyło od Onkyo (OHE) część biznesu związanego z produkcją urządzeń rozrywki domowej. Onkyo Home Entertainment Corporation działało jako firma licencyjną, podobnie jak w przypadku Pioneer.

Złożenie wniosku o ochronę upadłościową przez Onkyo Home Entertainment Corporation nie ma wpływu na działalność Premium Audio Company i Sharp, ponieważ nie są one w żaden sposób zależne w zakresie opracowywania lub dystrybucji rozwiązań audio/wideo od firmy Onkyo Home Entertainment Corporation (OHE).

We wrześniu 2021 roku Premium Audio Company (PAC) należąca w całości do VOXX International (NASDAQ: VOXX), ogłosiła ​​wraz z Sharp Corporation utworzenie spółki joint venture i przejęcie całości działalności związanej z produkcją urządzeń rozrywki domowej audio/video od Onkyo Home Entertainment Corporation. PAC jest właścicielem około 75% udziałów w spółce joint venture i zarządza całym procesem opracowywania produktów, światowej klasy zespołem inżynierów, sprzedażą, marketingiem, dystrybucją oraz całą własnością intelektualną marki Onkyo zajmującej się rozrywką domową. Sharp kontynuuje produkcję rozwiązań audio-video Onkyo i Integra oraz części zamiennych w swoim najnowocześniejszym zakładzie w Malezji, tak jak miało to miejsce w przeszłości. Proces serwisu i gwarancji jest kontynuowany bez zmian.

Popyt na produkty Onkyo i Integra jest bardzo wysoki i Premium Audio Company spodziewa się, że będzie się on nasilał w nadchodzących latach. Od przejęcia biznesu Onkyo związanego z produkcją urządzeń rozrywki domowej AV, współpracując blisko z firmą Sharp, Premium Audio Company pracuje nad zwiększeniem i rozszerzeniem produkcji oraz zaspokojeniem rosnącego zapotrzebowania konsumentów.

Z poważaniem,

Zespół DSV