Nagrody

Misją DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa jest zapewnienie satysfakcji klientom, dzięki dostarczaniu najlepszej jakości rozrywki za sprawą najwyższej klasy urządzeń audio video.
DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa realizuje misję poprzez rzetelną współpracę z partnerami handlowymi, przy współudziale, których oferuje klientom wysokiej jakości sprzęt audio-video dający poczucie zadowolenia.


Wartości biznesowe i etyczne którymi się kierujemy wypełniając misję:


  1. Zasada „Fair Play”. Zasada „fair play” jest podstawową zasadą, którą kieruje się Przedsiębiorstwo DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w swojej działalności. Zasada ta jest stosowana wobec partnerów handlowych, konkurentów, dostawców, kooperantów, klientów, pracowników, akcjonariuszy i innych interesariuszy przedsiębiorstwa.
  2. Zaufanie do partnerów handlowych.DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w swojej działalności kieruje się zaufaniem do partnerów handlowych, zarówno dostawców jak i odbiorców. Nasze zaufanie wyrażamy poprzez dążenie do ułożenia długoterminowej, rzetelnej i wzajemnie lojalnej współpracy opartej na realizacji obopólnych korzyści.
  3. Szacunek dla klientów. DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, dostarczając wysokiej jakości urządzenia audio-video wyraża szacunek dla pracy i wysiłków klientów, poniesionych na ich nabycie. Nasz szacunek dla klientów osiągamy poprzez budowanie rzeczywistego, trwałego i silnego zadowolenia klientów z dostarczanych przez nas urządzeń oraz poprzez zapewnienie skutecznego systemu obsługi. Wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zdają sobie sprawę, że tak naprawdę „Naszymi Pracodawcami są Klienci”. Szanujemy naszych pracodawców.
  4. Postawa etyczna. We wszystkich działaniach przedsiębiorstwa DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa niezbędne jest zachowanie podstawowych wartości etycznych i uznanie zobowiązań wobec wszystkich zainteresowanych działalnością firmy.
  5. Poszanowanie dla prawa. Działania Przedsiębiorstwa DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa będą charakteryzować się pełnym poszanowaniem dla prawa, ustanowionego przez demokratycznie powołane władze lokalne, regionalne, ogólnokrajowe oraz Unii Europejskiej.
  6. Odpowiedzialność i kompetencja. Dostarczając produkty wysokiej jakości zawsze można liczyć na wysoki poziom naszej odpowiedzialności i kompetencji.
  7. Budowa zaangażowania, wzajemnej pomocy i koncentracja na realizacji misji przedsiębiorstwa. Wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa dołożą osobistych i poważnych starań, aby ich stopień zaangażowania, wzajemnej pomocy i współpracy pozwolił na realizację misji przedsiębiorstwa w stopniu maksymalnym.
  8. Równe szanse i docenienie wysiłków. Przedsiębiorstwo zapewnia równe szanse wszystkim pracownikom oraz docenia zaangażowanie i wysiłek pracowników na rzecz realizacji celów i misji przedsiębiorstwa.
  9. Dobro otaczających nas ludzi. Przedsiębiorstwo DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa realizując swoją misję, kieruje się w swojej działalności również dobrem społeczności lokalnej.